Người Việt Nam dùng 1/4 thời gian trên điện thoại để ‘lướt Facebook’