Nhiều hãng xưởng lớn tại Việt Nam tạm dừng hoạt động vì dịch COVID bùng phát