Nổ súng gần Tòa Bạch Ốc -TT Trump lập tức được Mật vụ hộ tống khỏi phòng họp