Putin kiểm tra chiến đấu cơ mới của Nga tại triển lãm hàng không