Tin tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 09/06/2021 | Lịch trình chuyến công du đầu tiên của TT. Biden