Tổng Y Sĩ Mỹ cảnh báo dịch ‘tồi tệ’ trong tuần này