Cuộc gọi đầu tiên của TT. Biden và Tập Cận Bình | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng www.setchannel.tv