Dân Yemen sẽ không ngồi yên, mọi căn cứ Mỹ trong khu vực đều là mục tiêu hợp pháp

Người dân Yemen sẽ không chịu ngồi bó tay nhìn bọn xâm lược chống đất nước của họ. Các vụ đánh bom sẽ không thể bị bỏ qua và những bước đoi trả đũa sẽ không chỉ giới hạn ở Biển Đỏ. Đó là tuyên bố do chuyên gia khoa học chính trị Yemen Mohammad al-Qaidi đưa ra trong chương trình của Sputnik Arabic.

“Lời đáp trả của Yemen trước hành động gây hấn của Anh-Mỹ sẽ không chỉ giới hạn ở Biển Đỏ, giờ đây tất cả các căn cứ Hoa Kỳ trong khu vực đều trở thành mục tiêu hợp pháp. Các vụ đánh bom của Hoa Kỳ với sự hiệp lực của Vương quốc Anh và một số nước, kể cả các quốc gia Ả Rập, sẽ không thể bị bỏ qua. Họ sẽ nhận được phản ứng xứng đáng bằng vũ khí thích hợp. Người dân Yemen sẽ không im lặng trước hành động xâm lược tàn bạo này”, – ông nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *