Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ lo ngại việc đóng cửa Chính phủ

Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ lo ngại rằng những người bảo thủ cấp bậc sẽ ủng hộ việc đóng cửa hoàn toàn chính phủ, cổng thông tin Axios đưa tin.
Như đã lưu ý, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ phải lựa chọn thỏa thuận với Đảng Dân chủ để tránh việc đóng cửa một phần, hoặc đứng về phía Đảng Cộng hòa bảo thủ nhất.

“Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện lo ngại riêng tư rằng những người bảo thủ sẽ ủng hộ việc chính phủ đóng cửa hoàn toàn nếu không đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này”, – cổng thông tin viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *