Thế Giới Chuyển Động với Hồng Tứ – Đoàn Trọng

Hạ viện thông qua số tiền $2000 cho một người | www.setchannel.tv

25/03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=fyHhmjr4z38

Cuộc gọi đầu tiên của TT. Biden và Tập Cận Bình | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng www.setchannel.tv

19/02/2021

https://www.youtube.com/watch?v=MX4eAKEvCHM&list=PLO7WFkY_Ij9FGrV4kz0Z4t5grXR-4E75U&index=6

Hoa Kỳ chuẩn bị cho bạo loạn sau mùa bầu cử | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | www.setchannel.tvg

15/02/2021

https://www.youtube.com/watch?v=LVEXRELGH2E&list=PLO7WFkY_Ij9FGrV4kz0Z4t5grXR-4E75U&index=71

Giáo hoàng Francis chúc mừng ông Joe Biden thắng cử | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng

11/02/2021

https://www.youtube.com/watch?v=9ciI6z--cz0&list=PLO7WFkY_Ij9FGrV4kz0Z4t5grXR-4E75U&index=62

Con đường kiện tụng của tổng thống Trump | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 09/11/2020

09/02/2021

https://www.youtube.com/watch?v=yX-xlrCQSFU&list=PLO7WFkY_Ij9FGrV4kz0Z4t5grXR-4E75U&index=64

Thành công chế tạo vaccine 90% | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | www.setchannel.tv

05/02/2021

https://www.youtube.com/watch?v=dMCdOcn3_Hw&list=PLO7WFkY_Ij9FGrV4kz0Z4t5grXR-4E75U&index=61

California có thể tiếp tục lệnh cấm vì Covid-19 | SET TV www.setchannel.tv

04/02/2021

https://www.youtube.com/watch?v=H0VYMDt-HEA&list=PLO7WFkY_Ij9FGrV4kz0Z4t5grXR-4E75U&index=42