Doanh thu kỷ lục hơn 6 tỷ USD của Vingroup đến từ đâu?

6 mảng kinh doanh từ sản xuất đến bất động sản đều thành công giúp doanh thu Vingroup đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Trong đó, bất động sản và xe điện có đóng góp nổi bật.

Vingroup đạt doanh thu kỷ lục

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần 27.428 tỷ, giảm gần 34% so với cùng kỳ năm 2022. Vingroup báo lãi sau thuế 495 tỷ đồng quý cuối năm 2023.
Luỹ kế cả năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong cả năm 2023 đạt 161.634 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,6 tỷ USD, tăng 59% so với năm 2022. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ trước tới nay của Vingroup.
Nhìn vào doanh thu của Vingroup có thể thấy, mức tăng chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện VinFast so với năm trước.
Theo báo cáo tài chính của Vingroup, lợi nhuận sau thuế đạt 2.051 tỷ đồng cả năm, tăng nhẹ 7 tỷ so với năm 2022 và hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *