Dù 78 tuổi, Biden vẫn muốn làm tổng thống thêm 4 năm | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng