Giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận hạt nhân đã bắt đầu ở Nga

Giai đoạn hai của cuộc tập trận do các lực lượng hạt nhân phi chiến lược tiến hành đã bắt đầu, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

“Trong quá trình tập trận, sẽ giải quyết các vấn đề huấn luyện chung giữa các đơn vị lực lượng vũ trang Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus về cách sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu”, cơ quan quân sự Nga nêu rõ.

Có nhấn mạnh rằng mục đích tập trận là duy trì sự sẵn sàng về nhân sự và trang thiết bị trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược của hai nước để bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Liên minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *