Gói trừng phạt mới của EU nhằm “hạn chế tiếp cận” của LB Nga với linh kiện cho UAV

Gói trừng phạt thứ 13 mà EU đưa ra nhằm mục đích “hạn chế quyền tiếp cận” của LB Nga về các thành tố dành cho máy bay không người lái, tuyên bố của Hội đồng EU cho biết.

“Quyết định hôm nay mở rộng danh sách các hàng hóa bị cấm có thể góp phần phát triển công nghệ của khối quốc phòng-an ninh Nga, bao gồm cả các linh kiện để sáng chế và sản xuất máy bay không người lái”, – Hội đồng EU cho biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *