Hamas tuyên bố đạt được thỏa thuận với Israel về lệnh ngừng bắn

Phong trào Hamas Palestine đã đạt được thỏa thuận với Israel để thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày ở Dải Gaza, phong trào này cho biết trong một tuyên bố đăng trên trên Telegram sau cuộc đàm phán. Theo đó, Israel sẽ chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự và thả 50 con tin Israel đang giữ để đổi lấy 150 tù nhân từ phía Palestine.

“Sau những cuộc đàm phán khó khăn và phức tạp trong nhiều ngày, chúng tôi thông báo rằng với sự giúp đỡ của Đức Chúa toàn năng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn nhân đạo (ngừng bắn tạm thời) trong thời gian 4 ngày, nhờ những nỗ lực bền bỉ của Qatar và Ai Cập, theo đó có lệnh ngừng bắn ở cả hai bên, cũng như chấm dứt mọi hoạt động quân sự của quân đội chiếm đóng ở tất cả các khu vực của Dải Gaza, chấm dứt việc di chuyển trang thiết bị quân sự của họ vào Dải Gaza”, – tuyên bố cho biết.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *