Hội đồng Liên bang Nga dự đoán sự thay đổi thái độ đối với Israel ở Tây Âu

Người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang về Chính sách Thông tin và Tương tác với Truyền thông, Alexei Pushkov, viết trên kênh Telegram của mình rằng thái độ tích cực đối với Israel ở Tây Âu có thể thay đổi.

“Thái độ tích cực đối với Israel ở Tây Âu có thể thay đổi. Và nếu họ tính toán rằng có thể thỏa thuận về mọi thứ, chỉ cần sử dụng các mối quan hệ, tiền bạc và phương tiện truyền thông, thì kế hoạch này có thể không trở thành hiện thực”, – ông viết.

Theo Pushkov, có thể đạt được thỏa thuận với giới tinh hoa tự do ở London và Paris, nhưng với “phố Hồi giáo” thì không thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *