Iran tuyên bố rằng cuộc tấn công của Mỹ và Anh vi phạm chủ quyền của Yemen

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào một số thành phố của Yemen vào tối thứ Sáu, gọi những hành động này là “tùy tiện” và “vi phạm rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của đất nước và luật pháp quốc tế.

“Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Anh vào một số thành phố của Yemen sáng nay, gọi chúng là tùy tiện, vi phạm rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen cũng như vi phạm luật pháp và quy định quốc tế”, – trích thông báo đăng trên tạp chí kênh Telegram chính thức của Bộ Ngoại giao Iran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *