Liệu TT. Biden có tiếp tục xây tường biên giới? | Tin Tức với Hồng Tứ & Đoàn Trọng | 07/04/2021