Lo thất thu thuế, Việt Nam siết hoá đơn mua bán vàng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM vừa có văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn về việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
NHNN TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn thực hiện điều 12 Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng của Chính phủ.
Cụ thể, điều 12 của Nghị định 24 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng chỉ được phép mua, bán các loại vàng miếng; không được phép thực hiện kinh doanh vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.
Các cửa hàng vàng cần chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, đồng thời tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động mua, bán vàng miếng tại các địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng nhằm đảm bảo chấp hành đúng quy định. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng.
Đồng thời, NHNN chi nhánh TP.HCM cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng phải thực hiện báo cáo theo quy định. Trong đó, kịp thời báo cáo về NHNN chi nhánh TP những vướng mắc khó khăn và đề xuất kiến nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng, phản ánh kịp thời biến động thị trường để phục vụ công tác quản lý, công tác phối hợp và xử lý.
Đề nghị lãnh đạo các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trên địa bàn nắm bắt và chỉ đạo tốt nội dung nhiệm vụ này, góp phần thực hiện tốt các giải pháp ổn định thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn.
Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh các giao dịch mua bán vàng, bạc thường nhỏ lẻ, không đủ hóa đơn, chứng từ, thiếu tính minh bạch, chênh lệch giá trong nước và thế giới cao…
Theo báo cáo của Bộ Công an gần đây, các sơ sở kinh doanh vàng tại nhiều địa phương trên thực tế bán vàng trang sức mỹ nghệ nhưng không có hoá đơn chứng từ, người dân trả tiền mặt trực tiếp. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng nộp thuế theo hình thức khoán. Tình trạng này diễn ra trên diện rộng gây thất thu thuế lớn cho Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *