Loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở ở Quảng Nam xin về hưu sớm

Trong số 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp Sở ở Quảng Nam tinh gian biên chế đợt này, có 3 người xin nghỉ hưu trước tuổi, 1 người có đơn xin thôi việc.
Trước đó, các cá nhân này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc khai trừ ra khỏi Đảng.

Quảng Nam: loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở xin nghỉ sau khi bị kỷ luật

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, mới đây đã ký quyết định phê duyệt bổ sung và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024.
Theo VTC News, trong danh sách có 4 người nghỉ hưu trước tuổi và 3 người thôi việc ngay.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn đối với 7 trường hợp được tinh giản biên chế (bổ sung) đợt I năm 2024.
Đồng thời, giao Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế đúng quy định hiện hành.
Nói với báo Đại Đoàn Kết, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cũng xác nhận việc một số lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Nam đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và xin thôi việc.
Trong số 7 cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế đợt này, có 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp Sở, bao gồm các ông: Nguyễn Phú (61 tuổi, Giám đốc Sở Xây dựng); Trần Thanh Hà (58 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); Nguyễn Văn Văn (58 tuổi, chuyên viên chính, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế) và Lê Ngọc Tường (44 tuổi, chuyên viên chính, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *