Một doanh nghiệp bất động sản lớn bất ngờ cho toàn thể nhân viên nghỉ việc không lương

HÀ NỘI (Sputnik) – Mới đây Công ty Cổ phần phát triẻn và kinh doanh nhà (HDTC) thông báo cho toàn thể cán bộ, nhân viên nghỉ việc không lương từ ngày 26/11/2023.
Ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HDTC vừa ký văn bản công bố việc tạm dừng hoạt đồng và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc.
Theo đó, vì lý do nguồn tài chính công ty hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Để phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong thời gian hiện nay, Hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty thông báo toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại HDTC, chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc.
Tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ra đời vào năm 1984, trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV, HDTC chính thức cổ phần hoá vào năm 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *