Năm nhà lãnh đạo các nước CSTO ký gói văn kiện sau hội nghị thượng đỉnh

Moskva (Sputnik) – Lãnh đạo các nước thành viên CSTO đã ký gói văn kiện, trong đó có tuyên bố và quyết định của Hội đồng An ninh tập thể (CSC) về các biện pháp phát triển hệ thống ứng phó khủng hoảng của tổ chức, phóng viên Sputnik đưa tin.
Như Tổng thư ký CSTO Imangali Tasmagambetov nói rõ, tuyên bố này nhằm nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động và thể hiện quan điểm của tổ chức đối với các vấn đề an ninh quốc tế hiện nay.
Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đã ký các quyết định sau:

về khuyến nghị thủ tục tiến hành giải quyết chung về vật chất và dịch vụ được chuyển giao giữa quân đội (lực lượng tập thể) của CSTO;

về người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu của tổ chức;

về việc phân bổ các vị trí hạn ngạch trong ban thư ký tổ chức;

về cơ cấu của Bộ Tổng tham mưu;

về ngân sách tổ chức cho năm 2024;

về việc chủ trì và tổ chức phiên họp tiếp theo của Hội đồng An ninh tập thể;

quy định về trung tâm báo chí chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *