Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với NATO

Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược với NATO, nơi nước này có những giá trị cốt lõi và và lợi ích chiến lược chung, “Sách Xanh về Ngoại giao” – tài liệu tổng kết thường niên của Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

“Để ứng phó với tình hình quốc tế luôn có những thay đổi về lĩnh vực an ninh, cũng như để duy trì và củng cố trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế, Nhật Bản sẽ vững tin tăng cường hợp tác chiến lược với NATO, nơi nước này có những giá trị cốt lõi và lợi ích chiến lược chung”, – tài liệu có đoạn viết.

Các tác giả báo cáo nhắc lại rằng năm 2023 tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, nơi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng có mặt, hiệp định về Chương trình hợp tác được điều chỉnh riêng cho từng đối tác (Individually Tailored Partnership Programme, ITPP) giữa Nhật Bản và NATO đã được công bố.

“ITPP đặt mục tiêu đưa quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và NATO lên một tầm cao mới và bao gồm 4 lĩnh vực ưu tiên: thách thức an ninh mới, thách thức truyền thống, tăng cường hợp tác và thúc đẩy các giá trị cốt lõi. Trong những lĩnh vực này có 16 phương hướng hợp tác cụ thể được xác định, bao gồm cả an ninh mạng, truyền thông chiến lược, khoa học và công nghệ”, – Sách Xanh về Ngoại giao nêu rõ.

Năm 2022 ông Kishida đã trở thành vị Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Năm ngoái ông cũng tham dự cuộc gặp của liên minh. Năm nay Thủ tướng Nhật Bản cũng có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Washington.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *