Ông Putin ủng hộ ý tưởng đơn giản hóa thủ tục di cư cho người nước ngoài chia sẻ các giá trị của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá tích cực ý tưởng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người nước ngoài di chuyển đến Liên bang Nga với lý do họ chia sẻ các giá trị văn hóa của đất nước, nhưng vấn đề này đòi hỏi cách tiếp cận cá nhân và còn nhiều việc cần làm.

“Bản thân ý tưởng dựa trên các giá trị đạo đức truyền thống để chào đón những người muốn sống ở đây với chúng ta là ý tưởng tốt. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể xác định những giá trị thực sự mà một người cần phải tuân thủ”, – ông Putin nói tại diễn đàn “Những ý tưởng mới cho thời đại mới”.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng ở châu Âu nhiều người tuân thủ các giá trị truyền thống, giống như ở Nga. Tổng thống nói rõ rằng để xác định xem đó là loại người nào, cần có cách tiếp cận cá nhân.

“Tất nhiên, các dịch vụ di cư của chúng tôi vẫn chưa phát triển đến thời điểm này. Điều này là hiển nhiên và cần phải cải thiện. Có nhiều ý tưởng khác nhau ở đây”, – ông Vladimir Putin nói thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *