Phò mã của Trump được Saudi Arabia ‘đầu tư’ trước $2 tỷ