Quốc hội Mỹ chuẩn bị nghị quyết để truất quyền ông Biden

Thành viên Hạ viện Hoa Kỳ Ken Buck đã công bố ý định đưa ra một nghị quyết kêu gọi chính phủ áp dụng Tu chính án số 25 của Hiến pháp và truất quyền Tổng thống Joe Biden, kênh truyền hình Fox News đưa tin.
Điều khoản này cho phép bắt đầu quá trình như vậy nếu đa số quan chức cấp cao của chính quyền và Phó Tổng thống kết luận rằng nguyên thủ quốc gia không thể thực hiện được chức trách của mình. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của ông được chuyển giao cho cấp phó.
Theo nghị sĩ, lý do thuyết phục nhất để khởi động thủ tục này là báo cáo gần đây của công tố viên đặc biệt Robert Heur. Mặc dù thực tế là tài liệu không có kết luận về sự cần thiết phải buộc tội Biden, nhưng vị này trong đó được mô tả là “một người lớn tuổi có trí nhớ kém”.
Như nghị sĩ Buck lưu ý, thông tin được trình bày trong báo cáo phản ánh điều mà nhiều người Mỹ đã thấy từ lâu – đó việc Tổng thống Mỹ không thể hoàn thành được chức trách của mình với tư cách là người đứng đầu chính quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *