Quốc hội Mỹ đề xuất cấm loại bỏ đầu đạn nhiệt hạch khỏi biên chế vũ khí

Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất cấm loại bỏ các đầu đạn nhiệt hạch W76-2 đã lỗi thời khỏi biên chế vũ khí trong năm tài chính 2025 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Dự thảo ngân sách quốc phòng xác định các mục chi tiêu trong tương lai cho biết điều này.

“Phần này sẽ cấm Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) chuyển đổi lại hoặc ngừng sử dụng đầu đạn W76-2”, – tài liệu nêu rõ.

Đồng thời được biết thêm rằng lệnh cấm đưa ra một ngoại lệ trong trường hợp lãnh đạo NNSA xác nhận tại Quốc hội rằng “Nga và Trung Quốc không có khả năng tương tự, và Bộ Quốc phòng cũng không có nhu cầu quân sự thực sự đối với đầu đạn W76-2”.
Đầu đạn nhiệt hạch W76 của Mỹ được lắp đặt trên tên lửa đạn đạo trong tàu ngầm của Hải quân Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *