San Francisco vừa công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức

Thành phố San Francisco, Mỹ vừa công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công cho cộng đồng người Việt tại đây.
Theo đó, Hội đồng Giám sát San Francisco đã bỏ phiếu nhất trí ngày 11/6 công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố, cùng với tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philippines.
Động thái này nhằm đảm bảo khoảng 6.800 người nói tiếng Việt tại San Francisco có thể tiếp cận các dịch vụ công bằng ngôn ngữ họ cảm thấy thoải mái nhất.
Theo quy định ngôn ngữ ban hành năm 2001, San Francisco yêu cầu các sở phải dịch các dịch vụ công sang bất kỳ ngôn ngữ nào được sử dụng bởi ít nhất 10.000 người có vốn tiếng Anh hạn chế. Nay con số này được hạ xuống 6.000 để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Việt.
Cụ thể, thành phố sẽ phải cung cấp thông dịch qua điện thoại, bản dịch tiếng Việt các văn bản, thông báo bằng tiếng Việt trên các website cũng như phiên dịch trong các dịch vụ công cho người Việt.
“San Francisco là nơi dẫn đầu quốc gia về cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ với quy định mạnh mẽ, toàn diện nhất về điều này”, quan chức Hội đồng Giám sát nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, sửa đổi cũng khuyến khích các ban ngành tăng nhân sự cung cấp dịch vụ song ngữ, duy trì nhân viên song ngữ để phục vụ cộng đồng. Hiện San Francisco có khoảng 2.700 nhân viên song ngữ, giảm gần 6% so với năm tài chính trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *