Sổ thông hành vaccine sẽ là chủ đề đấu đá giữa Cộng Hoà và Dân Chủ | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng