Thăm dò dư luận: Hầu hết người Mỹ không hài lòng với tình hình trong nước

Theo kết quả cuộc khảo sát do kênh truyền hình CBS News TV phối hợp với tổ chức YouGov thực hiện, phần lớn người Mỹ cho rằng nước Mỹ đang bị chia rẽ.
Theo khảo sát, 61% người Mỹ cho rằng đất nước họ đang bị chia rẽ. Những người được khảo sát cũng mô tả Hoa Kỳ là một quốc gia đang suy thoái (45%) và yếu kém (37%).
Đồng thời, 66% số người được hỏi cho biết mọi thứ đang diễn ra tồi tệ ở nước này. Hơn một nửa số người Mỹ (57%) đánh giá tình trạng nền kinh tế Mỹ là không thuận lợi. Gần một nửa (45%) cho rằng tình hình ở biên giới với Mexico là khủng hoảng, 30% cho rằng tình hình đó rất nghiêm trọng và 18% cho rằng hơi nghiêm trọng.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 và bao gồm 2.159 người Mỹ trưởng thành. Biên độ sai số là 2,8 điểm phần trăm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *