Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | Biden hẹn gặp Putin làm Tập như ‘ngồi trên đống lửa’