Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | Cảnh sát Minneapolis giấu chi tiết Derek Chauvin chèn cổ George Floyd

Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | Cảnh sát Minneapolis giấu chi tiết Derek Chauvin chèn cổ George Floyd