Thời Sự 247 với Đỗ Dzũng | Có cửa nào cho Derek Chauvin kháng án vụ giết George Floyd?