Thủ tướng Ấn Độ từ chức

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu vào chiều thứ Tư và đệ đơn từ chức, Ban Thư ký Tổng thống cho biết.

Thông báo cho biết: “Thủ tướng Narendra Modi gặp Tổng thống hôm nay và đệ đơn từ chức cùng với chính phủ. Tổng thống chấp nhận đơn từ chức và yêu cầu Narendra Modi và các bộ trưởng tiếp tục làm việc cho đến khi chính phủ mới nhậm chức”.

Theo thủ tục được thiết lập, sau kết quả của cuộc bầu cử quốc hội, Thủ tướng và chính phủ Ấn Độ phải từ chức nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi thành lập chính phủ mới.
Kết quả của cuộc bầu cử được tổ chức ở Ấn Độ, Đảng Bharatiya Janata của Modi giành được 240 ghế trong quốc hội, ít hơn 32 ghế so với số cần thiết 272 phiếu trong tổng số 543 phiếu cần thiết để thành lập chính phủ.
Đồng thời, tính đến phiếu bầu của các đảng trong Liên minh Dân chủ Quốc gia do đảng của ông Modi lãnh đạo, hiệp hội chính trị này giành được 292 ghế trong quốc hội, cho phép thành lập chính phủ mới, rất có thể sẽ trở thành một chính phủ liên minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *