Thủ tướng Slovakia: Hàng loạt nước EU và NATO tính toán khả năng gửi quân tới Ukraina

Hàng loạt nước EU và NATO đang xem xét khả năng gửi binh sĩ của mình tới Ukraina trên cơ sở các thỏa thuận song phương, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố.

“Đối với tôi, cuộc gặp hôm nay ở Paris là một xác nhận rằng chiến lược của phương Tây ở Ukraina đã thất bại, nhưng tôi muốn để cuộc gặp mang tính xây dựng, bất kể thực tế là những chủ đề chúng tôi đã nói đến khiến tôi thấy ớn lạnh. Từ những luận điểm này suy ra rằng một nhóm các nước NATO và EU đang tính toán phương án gửi quân nhân của họ tới Ukraina trên cơ sở các thỏa thuận song phương”, – ông Fico nói với các nhà báo sau cuộc họp Chính phủ và Hội đồng An ninh của nước Cộng hòa.

Theo ông, việc điều động quân nhân NATO và EU tới Ukraina sẽ không cho phép đạt những nhượng bộ tiềm năng từ phía LB Nga mà chỉ dẫn đến leo thang xung đột.

“Còn Slovakia, trên cơ sở quan hệ song phương, sẽ không đề xuất với Kiev khả năng hợp tác dưới hình thức gửi binh sĩ của chúng tôi đến Ukraina. Sẽ không có quân nhân Slovakia nào đến Ukraina”, – ông Robert Fico nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *