Tin Mới : Bất Ngờ Tổng Thống Mỹ Joe Biden Mời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Tham Gia Hội Nghị