Tổng Giám đốc IAEA thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, phóng viên Sputnik đưa tin.
Grossi cùng với các nhân viên phái đoàn và đại diện Bộ Quốc phòng Nga đã đến lãnh thổ của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
Một nhóm quan sát viên khác của phái đoàn IAEA cũng đã đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Quá trình luân chuyển diễn ra không có tình huống khẩn cấp. Các quan sát viên đã vượt qua ranh giới liên lạc ở vùng Zaporozhye và đi trong đoàn xe đến lãnh thổ của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *