Trump bị cựu và đương kim chủ tịch Hạ Viện Cộng Hòa và Dân Chủ ‘trảm’ | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng