Trump và ‘fan cứng’ bị Sidney Powell chê là ‘không có lý trí’ | SETTV www.setchannel.tv