Vì sao truyền thông Mỹ ít chú ý vụ Biden vấp cầu thang mãy bay | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng