Việt Nam: 5 nhân sự được Trung ương cho thôi chức

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.
Theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trung ương kỷ luật 7 cán bộ, cho thôi chức 5 nhân sự trong 6 tháng đầu năm.

Kỷ luật nhiều đảng viên

Ngày 10-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho hay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện.
Các vụ án đều được theo dõi, chỉ đạo bởi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Báo cáo thể hiện, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, theo ông Rón, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên.
Cơ quan kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên, trong đó có 1.720 cấp uỷ viên (chiếm 60,3%).
Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 613 tổ chức đảng (chiếm hơn 76%), 2.390 đảng viên (chiếm gần 84%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên.
Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập với 39 trường hợp; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.
Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 7 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với gần 13.260 tổ chức đảng.
Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 13.245 tổ chức đảng. Có 10.198 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (chiếm gần 77%).
Về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên, theo ông Rón, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên.

Trung ương kỷ luật 7 cán bộ, cho thôi chức 5 nhân sự

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên (khiển trách 6.224, cảnh cáo 1.145, cách chức 157, khai trừ 332).
Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 nhân sự (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1); cho thôi các chức vụ 5 nhân sự do có khuyết điểm, vi phạm.
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng với hình thức cảnh cáo và 6 đảng viên (cảnh cáo 3, khiển trách 3).
Ban Bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (cảnh cáo 3, khiển trách 2) và 27 đảng viên (khai trừ 26, cách chức 1).
Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp uỷ viên (chiếm 34,2%).
Trong số này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng (cảnh cáo 59, khiển trách 22) và 103 đảng viên (khai trừ 8, cách chức 1, cảnh cáo 64, khiển trách 30).

Xử lý dứt điểm các vụ án AIC, Phúc Sơn, Thuận An

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.
Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An thực hiện; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC.
Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên.
Một nhiệm vụ cần khác là tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp uỷ giao.
Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *