Việt Nam lại lúng túng mở cửa trở lại khi còn COVID-19 | Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 28/09/2021