Việt Nam làm chủ nhiều công nghệ sản xuất vũ khí

Năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức sản xuất thành công vũ khí lục quân, đóng tàu quân sự, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu.
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tập trung đầu tư sản xuất thành công các chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại và chiến lược.

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Ngày 16/1, tại trụ sở Tổng cục ở Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024.
Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thông tin, năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
Trong đó có các nội dung xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tổng cục tiếp tục thực hiện 150 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp (16 cấp quốc gia, 52 cấp Bộ Quốc phòng, 82 cấp Tổng cục).
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế, theo báo Quân đội nhân dân dẫn lời tướng Thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *