Việt Nam ở đâu trong bảng xếp hạng những quân đội mạnh nhất thế giới

Việt Nam ở vị trí 22 trong số 145 nước thuộc bảng xếp hạng thường niên về sức mạnh quân sự.
Chỉ số sức mạnh chiến đấu của Việt Nam là 0,3158. Để tổng hợp xếp hạng đã sử dụng chỉ số PwrIndx để đánh giá số lượng đơn vị quân đội, thực trạng tài chính, khả năng hậu cần và địa lý của đất nước
Nga đứng thứ hai trong bảng xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới sau Hoa Kỳ, theo Chỉ số toàn cầu hàng năm Global Firepower Index 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *