Việt Nam sẽ xử lý các vụ án liên quan cán bộ lãnh đạo

Làm việc với Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu xử lý nghiêm vụ án, vụ việc liên quan cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Đồng chí Lương Cường cũng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư rằng dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cục, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Nội chính Trung ương

Theo VOV, sáng nay ngày 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã tiến hành làm việc với Ban Nội chính Trung ương, đồng thời dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của cơ quan này.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường điểm lại, từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Ban chỉ đạo) và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương hơn 20 đề án và trên 300 báo cáo quan trọng, trong đó có nhiều vấn đề mới, khó.
Theo đó, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nhất là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Ban Nội chính cũng tham mưu Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, giải quyết những vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong thực tiễn.
Ban cũng chỉ đạo tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thanh tra, kiểm toán các chuyên đề, vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm…Từ đó phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.
“Ban Nội chính Trung ương vừa tham mưu chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc, vừa tham mưu cơ chế phối hợp, bảo đảm đồng bộ trong xử lý kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự; tham mưu sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo để chỉ đạo cả công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá.
Ban Nội chính Trung ương cũng tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trước đây.

Đấu tranh chống tham nhũng

Lưu ý chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Nội chính Trung ương nỗ lực, quyết tâm hơn nữa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc triển khai thực hiện tốt Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
“Tham mưu xử lý dứt điểm các các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cục, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Ông Cường cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương khẩn trương hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch.
Cạnh đó, quan tâm nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để phục vụ việc xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Tiếp tục tham mưu rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực xảy ra nhiều vụ việc vi phạm lớn thời gian qua.
Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng kế hoạch.

Xử lý nghiêm các vụ án AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An

Đồng chí Lương Cường yêu cầu, Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng), tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An…
Xử nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Ông Lương Cường đề nghị cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài trong thời gian qua.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn quốc.
Ban Nội chính Trung ương cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.
Ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; giải quyết những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp….
“Không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ”, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ.
Đánh giá thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của các Ban Đảng nói chung, Ban Nội chính Trung ương nói riêng thực hiện chưa được thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của hai Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.
Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Trung ương bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *